چگونه مدارک را تهیه کنید 2

مدارک مالی

شما باید هزینه ٢ سال اول تحصیلتان به علاوه ٢ سال مخارج زندگی تان را به صورت پول نقد در حساب بانکی تان داشته باشید. و شرایط آن این است که سه ماه این پول در حسابتان موجود بوده باشد. اگر خودتان این مبلغ را ندارید باید اسپانسر معرفی بکنید . تنها کاری که برای داشتن اسپانسر نیاز است تنظیم یک نامه محضری است. غالبا دفترخانه ها متن لازم را دارند . اسپانسر در نامه اظهار میکند که بدون هیچ شرطی مخارج شما را متحمل میشود. ذکر چگونگی نحوه ارسال پول لازم نیست. تعهد نامه محضری را برای ترجمه به دارالترجمه بدهید.

برای نشان دادن این که 3 ماه پول در حسابتان بوده ابتدا به شعبه ای که در آن حساب دارید میروید و پرینت سه ماهه حسابتان و گواهی تاییده شعبه را از آن میگیرید. شعب بانک ها از نحوه تنظیم این اسناد آگاهی دارند . شما لازم نیست کاری بکنید. سپس پرینت و گواهی را به شعبه بین الملل بانک مزبور میبرید. بعضی از بانک ها خودشان این مرحله را انجام میدهند. ولی اگر ندادند شما شخصا گواهی و پرینت را به شعبه بین الملل بانک مزبور میبرید. در آنجا این مدارک ترجمه میشود . منتها پرینت 3 ماهه حساب همراه با جزییات را ترجمه نمیکنند و چون دقیقا این مدرک برای سفارت مهم است خودتان باید آن را به دارالترجمه بدهید. فراموش نکنید پس از تایید شعبه بین الملل دارترجمه میتواند پرینت بانکی را ترجمه رسمی کند.

 

/ 0 نظر / 7 بازدید