مرحله دوم ویزا

پس از آمدن pre-visa شما باید شهریه  ترم اول را به دانشگاه تان بپردازید تا برای شما COE صادر کنند. Pre visa به صورت یک PDF با ایمیل به شما ارسال میشود. شما آن PDF را به دانشگاهتان ارسال میکنید و از آنها اطلاعات حسابسان را میگیرید و پول را برایشان حواله میکنید. COE شما هم به صورت یک PDF برای شما ارسال میشود. آن را به سفارت با ایمیل بفرستید .

برای آزمایشات پزشکی ( Medical Exam ) سفارت به شما لیست چند پزشک را میدهد بعد از مراجعه و انجام آزمایشات مدارک توسط خود پزسک به سفارت ارسال میشود.

/ 0 نظر / 5 بازدید